Distribution

Effektiva logistiklösningar är idag avgörande för många företag för att vinna framgång på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Många företag outsourcar lager och distribution, och fokuserar allt på kärnverksamheten.

Vår kärnverksamhet är transport och logistik, där ska vi vara förstavalet utifrån vår effektivitet.  Effektivitet som ger våra kunder kostnadsfördelar.

Tjänster: Distribution - 3PL

  • Dagliga leveranser (ex. fruktkorgar, catering eller förbrukningsvaror)
  • Omlastning
  • Sortering
  • Paketering
  • Adressering

Vi har egen terminal för sortering, paketering, utlastning och godsmottagning. Vi skräddarsyr även lösningar för transport av gods som kräver särskild hantering.

Avtal
Har du dagliga leveranser av exempelvis fruktkorgar, catering eller förbrukningsvaror? Har du behov av lager, paketering, adressering och utskick regelbundet. Du kanske har en E-handelsbutik? Kontakta oss, så presenterar vi avtalsförslag för optimal kostnadseffektivitet.