Affärsidé 

Vi erbjuder effektiva och trygga transport- och logistiklösningar som genomgående utförs med hög kvalitet i alla steg.

Verksamhet

  • Distribution enligt turlista
  • Bud
  • Lager

Vision

Vi ska ha högst kundnöjdhetsgrad av alla transportföretag i regionen.