Om leverera

LEverera.nu - lastbilsbudet

Leverera.nu är ett privatägt transportbolag i Gävle. Bolaget ägs av Mibe Transporter i Dalarna AB som även är franchisetagare för Jetpak i både Dalarna och Gästrikland. Det ger oss möjlighet att samordna både trafikledning och produktionsresurser för bästa service.

Vårt ordinarie leveransområde är Gävleborgs och Dalarnas län. Det täta samarbetet med våra partners möjliggör transporter över hela landet.

Vi har både små och stora fordon.

Våra främsta styrkor är vår flexibilitet, tillgänglighet samt den personliga servicen.